Overzicht diensten

U kunt bij Installatie Coƶperatie Nederland terecht voor onderstaande diensten:

 • EPA advies
 • Projectvoorbereiding
 • Meerjaren-onderhoudsplannen
 • Exploitatiebegrotingen
 • Bestekschrijven
 • Bouwbesluittoetsing
 • Bouwbegeleiding
 • Modelleren
 • Calculeren
 • Ramingen
 • Ventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • Licht en Krachtinstallaties
 • Datanetwerken en Telefoniesystemen
 • Beveiliging Brand en Inbraak
 • Meet en Regeltechniek
 • Gebouwbeheer systemen
 • Domotica
 • NEN 3140 inspecties
 • Luchtkwaliteitsmetingen
  (binnenklimaat scan)
 • Lichtniveau metingen
 • Onderhoudsinspectie
 • CAD installatietekenwerk
 • EPS Energieprestatiescan
 • Klimaattechniek
  (verwarming, ventilatie, koeling)
 • Warmtepomptechniek/Warmte-koudeopslag
 • Warmteterugwinning
 • Zonne/windenergie
 • Riolering
 • Warm/koudwater-voorzieningen
 • Legionellapreventie
 • Warmteverlies berekeningen
 • EPA advies
 • Projectvoorbereiding
 • Meerjaren-onderhoudsplannen
 • Exploitatiebegrotingen
 • Bestekschrijven
 • Bouwbesluittoetsing
 • Bouwbegeleiding
 • Modelleren
 • Calculeren
 • Ramingen
 • Ventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • Licht en Krachtinstallaties
 • Waterleidinginstallatie
 • Datanetwerken en Telefoniesystemen
 • Beveiliging Brand en Inbraak
 • Meet en Regeltechniek
 • Gebouwbeheer systemen
 • Domotica
 • NEN 3140 inspecties
 • Luchtkwaliteitsmetingen
  (binnenklimaat scan)
 • Lichtniveau metingen
 • Onderhoudsinspectie
 • EPS Energieprestatiescan
 • Klimaattechniek
  (verwarming, ventilatie, koeling)
 • Warmtepomptechniek
 • Warmte/koudeopslag(
  Geothermie)
 • Warmteterugwinning
 • Zonne/windenergie
 • Riolering
 • Warm/koudwater-
  voorzieningen
 • Legionellapreventie
 • Warmteverlies berekeningen
 • CAD installatietekenwerk