ICN draagt bij aan corona proof maken Johan Cruijff ArenA

Pilot corona proof ruimtes Johan Cruijff ArenA

Zo veilig mogelijk sportaccommodaties weer open zien te krijgen. Dat is één van de speerpunten van de overheid. Dat is mogelijk door de ruimtes waarin gesport wordt slim te monitoren door onder andere waarden van luchtkwaliteit en ventilatie te meten.

De Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland schreef in het kader van SBIR (Smalle Business Innovation Research) een innovatiecompetitie uit. In deze competitie worden ondernemers uitgedaagd om met innovatieve producten en diensten te komen om zo maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met veel expertise op het gebied van het meten van luchtkwaliteit en ventilatie schreef Installatie Coöperatie Nederland zich begin september 2020, samen met drie vakkundige partners, in voor deze pilot. In Calculus vond zij een professionele partner voor software om processen inzichtelijk en controleerbaar te maken. De twee andere partners zijn: Constell8, leverancier van UV-C lampen die virussen kunnen doden en Linkyfi, welke wordt ingezet voor het benodigde draadloze netwerk. Na enkele weken kreeg het consortium op basis van hun PVA te horen te zijn geselecteerd voor fase 1 en kreeg het budget voor de haalbaarheidsstudie.

Bij de overgebleven beste zes

In november leverden de partners hun haalbaarheidsstudie in en na een selectie van tientallen inschrijvingen kregen zij als één van de zes overgebleven inschrijvers budget om ook de tweede fase uit te voeren. In deze fase is het de bedoeling om twee sportlocaties ook daadwerkelijk corona veilig te krijgen.

Hiervoor benaderde het consortium de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA, één van de duurzaamste voetbalstadions ter wereld, en het wat kleinere sportcentrum Tijenraan in Raalte
Deze pilot loopt inmiddels waarbij er inmiddels tientallen verschillende sensoren en lampen zjin geplaatst op deze locaties. (luchtkwaliteit, aantal aanwezige personen etc.) Via het dashboard is op afstand te monitoren waar en wanneer waarden worden overschreden, en wordt er een signaal afgegeven naar de aangewezen perso(o)n(en). Deze kan dan direct actie ondernemen en waar nodig het proces bijsturen.

Tool voor snelle analyse

Installatie Coöperatie Nederland richt zich binnen de pilot met name op het meten en verbeteren van de luchtkwaliteit en ventilatie. Zij heeft hiervoor een tool gemaakt waarbij zij op basis van oppervlakte, aantal vertrekken en verdiepingen relatief snel een prijs kan geven voor op het opstellen van beheersmaatregelen, kostenraming, noodzakelijke aanpassingen en de monitoring van grote maar ook kleine binnensportaccommodaties.

Voor 1 maart leveren Installatie Coöperatie Nederland en haar partners het definitieve rapport in met data-analyse en aanbevelingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een risicobeheersplan per locatie. Als alles goed gaat, zal het consortium dan na 1 maart de opgedane ervaring verder in den lande uit gaan rollen. Zij hopen dat alle binnensportlocaties in Nederland weer gezond en veilig hun deuren kunnen openen.

Contact

Wie meer wil weten over veilig werken in tijden van corona, meer comfort in het gebouw wil of gewoon wil voldoen aan alle wettelijke eisen kan vrijblijvend contact zoeken via telefoonnummer 085 130 1558, email: info@installatiecooperatie.nl of de gegevens achterlaten op www.installatiecooperatie.nl

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Geïnteresseerden kunnen zowel telefonisch contact opnemen als ook via social media:

Contactgegevens:

Installatie Coöperatie Nederland U.A.

Brinkstraat 3 7683 BM Den Ham
Weleveldstraat 11 7651 JA Tubbergen
T: 085 130 1558
E: info@installatiecooperatie.nl