• Brinkstraat 3, Den Ham
 • Weleveldstraat 11, Tubbergen
 • info@installatiecooperatie.nl
 • 085 130 1558

Wat doen we?

Door onze missie en waarden zijn wij een betrouwbare partij voor de flexibele inzet van excellente technici, en het leveren van een duurzame bijdrage aan gebouwgebonden installaties.  Onze opdrachtgevers ervaren dit door:

 • de beste specialist op de juiste plek
 • op- en afschalen van kennis en capaciteit
 • goede tarieven door lage vaste kosten
 • betrokken mensen die staan voor hun vak
elektrotechnisch engineering en werkvoorbereiding

VERANTWOORDELIJK, GEMOTIVEERD, BETROKKEN

Binnen Installatie Cooperatie Nederland U.A. onderscheiden we grofweg twee types dienstverlening:

ICN projecten
ICN projecten levert kennis of capaciteit op het gebied van ontwerp, calculatie, projectvoorbereiding en advies in de gebouw-gebonden installatietechniek. Dit kan zowel op regie als ‘fixed price’ en  zowel bij u als bij ons op kantoor. Indien gewenst werken wij met eigen hard-en software en schakelt u naar wens op of af.
Hiermee verzorgen we voor onze klanten rust en continuïteit in het proces van calculatie, ontwerp of projectrealisatie, zodat u zich kunt richten op hetgeen u goed in bent, ondernemen!

 • Epa Advies
 • Projectvoorbereiding
 • Meerjaren-onderhoudsplan
 • Exploitatiebegroting
 • Bestekschrijven
 • Bouwbesluittoetsing
 • Bouwbegeleiding
 • Modelleren
 • Calculeren
 • Ramingen
 • Ventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • Licht en Krachtinstallaties
 • Datanetwerken en Telefoniesystemen
 • Beveiliging Brand en Inbraak
 • Meet en Regeltechniek
 • Gebouwbeheer systemen
 • Domotica
 • Nen 3140 inspecties
 • Luchtkwaliteitsmetingen
 • (Binnenklimaatscan)
 • Luchtniveau meting
 • Onderhoudsinspectie
 • CAD Installatietekenwerk
 • EPS Energiepresatiescan
 • EPS Energieprestatiescan
 • Klimaattechniek
 • (Verwarming, ventilatie, koeling)
 • Warmtepomptechniek/ Warmte-koudeopslag
 • Warmteterugwinning
 • Zonne/windenergie
 • Riolering
 • Warm/koudwater-voorzieningen
 • Legionellapreventie
 • Warmteverlies berekeningen

ICN Duurzaam
De energietransitie is in volle gang en dit heeft gevolgen voor zowel nieuw als bestaand vastgoed.
Naast dat dit (financiële) investeringen vergt, levert dit ook veel op. Niet alleen financieel, maar ook qua comfort en toekomstige waarde van uw gebouw.
Bij ‘ICN Duurzaam Vastgoed’ helpen we, samen met onze ketenpartners, uw vastgoed toekomstbestendig maken. U wordt tijdens dit hele proces op een onafhankelijke en transparante manier begeleid in alle facetten van het proces waarbij u bepaalt op welke vlakken u ons nodig heeft. Klik hier voor het stappenplan.

Logischerwijs starten we met een ‘Nulinspectie’. Na deze inventarisatie gaan onze installatietechnici, bouwkundigen en subsidie-adviseurs aan de slag met de mogelijkheden, besparings- en investeringsopties met als uitkomst normaliter 3 mogelijke scenario’s: 

Bij een ‘Optimaal’ scenario gaan we voor een zo goed mogelijke energie-en comfort prestatie. Dit kan betekenen meestal dat voor de korte termijn de terugverdientijden langer zijn, maar op de lange termijn de prestaties het best.

In dit scenario wegen we de (financiële) investeringen zo goed mogelijk af tegen de energie-en comfort prestaties. Dit kan betekenen dat u concessies doet aan energieverbruik of comfort, echter zullen de financiële investeringen daarentegen ook lager liggen dan bij het optimale scenario

Bij het minimale scenario doen we wat u minimaal wettelijk moet doen om het gebouw te kunnen gebruiken voor woon- of bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat uw tegen minimale kosten een gebouw krijgt welke voldoet aan wetgeving en comfort.

De drie opties worden verwerkt in een begrijpelijk scenariorapport met de mogelijkheden, besparingen en bijbehorende kosten per optie zodat u een weloverwogen keus kunt maken. Indien gewenst kunnen we u begeleiden bij deze keuze en/of selectie van de uitvoerende partij. We zorgen er dan voor dat u krijgt wat er is afgesproken, zonder verassingen achteraf