Wat doen we?

Door onze missie en waarden zijn wij een betrouwbare partij voor de flexibele inzet van excellente technici, en het leveren van een duurzame bijdrage aan gebouwgebonden installaties.  Onze opdrachtgevers ervaren dit door:

 • de beste specialist op de juiste plek
 • op- en afschalen van kennis en capaciteit
 • goede tarieven door lage vaste kosten
 • betrokken mensen die staan voor hun vak
elektrotechnisch engineering en werkvoorbereiding

VERANTWOORDELIJK, GEMOTIVEERD, BETROKKEN

Binnen Installatie Cooperatie Nederland U.A. kennen we verschillende dienstverleningen waaronder:

ICN projecten
ICN projecten levert kennis of capaciteit op het gebied van ontwerp, calculatie, projectvoorbereiding en advies in de gebouw-gebonden installatietechniek. Dit kan zowel op regie als ‘fixed price’ en  zowel bij u als bij ons op kantoor. Indien gewenst werken wij met eigen hard-en software en schakelt u naar wens op of af.
Hiermee verzorgen we voor onze klanten rust en continuïteit in het proces van calculatie, ontwerp of projectrealisatie, zodat u zich kunt richten op hetgeen u goed in bent, ondernemen!

 • Epa Advies
 • Projectvoorbereiding
 • Meerjaren-onderhoudsplan
 • Exploitatiebegroting
 • Bestekschrijven
 • Bouwbesluittoetsing
 • Bouwbegeleiding
 • Modelleren
 • Calculeren
 • Ramingen
 • Ventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • Licht en Krachtinstallaties
 • Datanetwerken en Telefoniesystemen
 • Beveiliging Brand en Inbraak
 • Meet en Regeltechniek
 • Gebouwbeheer systemen
 • Domotica
 • Nen 3140 inspecties
 • Luchtkwaliteitsmetingen
 • (Binnenklimaatscan)
 • Luchtniveau meting
 • Onderhoudsinspectie
 • CAD Installatietekenwerk
 • EPS Energiepresatiescan
 • EPS Energieprestatiescan
 • Klimaattechniek
 • (Verwarming, ventilatie, koeling)
 • Warmtepomptechniek/ Warmte-koudeopslag
 • Warmteterugwinning
 • Zonne/windenergie
 • Riolering
 • Warm/koudwater-voorzieningen
 • Legionellapreventie
 • Warmteverlies berekeningen

ICN Duurzaam
De energietransitie is in volle gang en dit heeft gevolgen voor zowel nieuw als bestaand vastgoed. Kantoren moeten bijvoorbeeld naar minimaal een label C in 2023  en sinds 1 januari 2021 zal nieuwbouw moeten voldoen aan de BENG- eisen(Bijna Energie Neutraal Gebouw). Concreet betekent dit dat elke nieuwbouwopgave moet voldoen aan een drietal voorwaarden:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De 3 BENG-eisen dienen allemaal te voldoen aan de grenswaarde van het betreffende gebouwtype:

 • Woningen en woongebouwen
 • Utiliteitsgebouwen
 • Onderwijsgebouwen
 • Gezondheidszorggebouwen

Naast dat dit (financiële) investeringen vergt, levert dit ook veel op. Niet alleen financieel, maar ook qua comfort en toekomstige waarde van uw gebouw. Bij ‘ICN Duurzaam’ helpen we, samen met onze ketenpartners, om zowel nieuw- als verbouwplannen zo efficient mogelijk te realiseren volgens de laatste standaarden. U wordt tijdens dit hele proces op een onafhankelijke en transparante manier begeleid waarbij u bepaalt op welke vlakken u ons nodig heeft. Klik hier voor het stappenplan

Logischerwijs starten we met een ‘Nulinspectie’.  Dat wil zeggen, waar staan we, en waar willen we naar toe? Na deze inventarisatie gaan onze installatietechnici, bouwkundigen en subsidie-adviseurs aan de slag met de mogelijkheden, besparings- en investeringsopties met als uitkomst normaliter 3 mogelijke scenario’s: 

Bij een ‘Optimaal’ scenario gaan we voor een zo goed mogelijke energie-en comfort prestatie. Dit kan betekenen meestal dat voor de korte termijn de terugverdientijden langer zijn, maar op de lange termijn de prestaties het best.

In dit scenario wegen we de (financiële) investeringen zo goed mogelijk af tegen de energie-en comfort prestaties. Dit kan betekenen dat u concessies doet aan energieverbruik of comfort, echter zullen de financiële investeringen daarentegen ook lager liggen dan bij het optimale scenario

Bij het minimale scenario doen we wat u minimaal wettelijk moet doen om het gebouw te kunnen gebruiken voor woon- of bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat uw tegen minimale kosten een gebouw krijgt welke voldoet aan wetgeving en comfort.

De drie opties worden verwerkt in een begrijpelijk scenariorapport met de mogelijkheden, besparingen en bijbehorende kosten per optie zodat u een weloverwogen keus kunt maken. Indien gewenst kunnen we u begeleiden bij deze keuze en/of selectie van de uitvoerende partij. We zorgen er dan voor dat u krijgt wat er is afgesproken, zonder verassingen achteraf.

Ventileren in tijden van Corona
De overheid heeft de genomen maatregelen om het Corona virus onder controle te krijgen versoepeld. Maar wat betekent dit voor het veilig werken in afgesloten ruimtes? Inmiddels is bekend dat er 3 cruciale factoren zijn die het mogelijk maken dat er ‘super spreading’ plaats vindt:

– Veel mensen
– Stemverheffing/zingen
– Onvoldoende ventilatie

Een goed geventileerde ruimte is dus van cruciaal belang!
Maar hoe weet je of een binnenruimte voldoende ventileert?
Hoe zorg je voor voldoende ventilatie zonder dat het tocht of koud wordt?
En wat zijn de wettelijke eisen?

Installatie Cooperatie Nederland helpt gebouweigenaren met het beantwoorden van deze vragen. Wij helpen u om een gezond en veilig binnenklimaat te creëren waarbij we u kunnen ondersteunen bij opname, het inregelen of realisatie. U kunt hierbij denken aan:

 • De analyse van de huidige situatie (bedrijfstijden, CO2 etc)
 • Het opstellen van Programma Van Eisen 
 • Het maken van een kostenraming van de eventuele investering (o.a. tbv de SUVIS regeling)
 • Het ontwerp en het tekenen van de herziene installatie
 • Aanbesteding en gunning installateur
 • Toetsen van installatie aan Programma Van Eisen


Bent u eigenaar of beheerder van een gebouw en wilt u veilig blijven werken in tijden van Corona, meer comfort of gewoon voldoen aan alle wettelijke eisen? En wilt u op een laagdrempelige en begrijpelijke manier geholpen worden in dit proces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@installatiecooperatie.nl